A.Seďa: Několik otázek pro kandidáty na předsedu ČSSD

A.Seďa: Několik otázek pro kandidáty na předsedu ČSSD

12.02.2018 Je jen dobře, že máme v sociální demokracii dostatek kvalitních uchazečů na předsedu této nejstarší politické strany v zemi. A ti, kteří se nejen politikou zabývají, vědí, že právě práce s lidmi je tou nejtěžší i nejzodpovědnější. Pro mne osobně musí předseda ČSSD splňovat řadu předpokladů, nicméně na mimořádném sjezdu se bude volit spíše předseda – krizový manažer. A od toho je třeba očekávat daleko více, než od běžného předsedy strany.

Rozhodně by měl každý kandidát představit svůj konkrétní plán, jeho harmonogram i možnou kontrolu plnění. Měl by mít jasnou představu, jak má vypadat moderní sociální demokracie, která si ovšem ponechá svoji svobodu, solidaritu, demokratičnost a spravedlnost. A jelikož je členská základna poněkud v letargii, je třeba ji nejen povzbudit, ale dát jasný cíl a vizi, jak tohoto cíle dosáhnout. Ale zejména se sociální demokracie musí zbavit těch představitelů, kteří používají stranu coby výtah k moci, kteří uplatňují „solidaritu" pouze sami u sebe a kteří nejsou morálně čistí. Protože bez důvěryhodných reprezentantů to prostě nepůjde.

A nyní k těm otázkám, které zajímají nejen mne samotného a sociální demokraty, ale i naše příznivce a voliče. Takže ta první, co je pro vás na sociální demokracii nejdůležitější z pohledu jejího poslání a její politiky. Ta druhá, říká se, sliby chyby. Jsou pro vás předvolební sliby ČSSD závazkem či je budete opět ohýbat podle momentální situace. Mám teď na mysli stále platné varování před privatizací veřejných služeb, před trestně stíhaným premiérem či před nacionálním populismem. Za třetí, cítíte spoluvinu za současnou situaci v ČSSD. A pokud ano, jakým způsobem ji hodláte napravit. Za čtvrté, jak pohlížíte na komunální politiku. Je pro vás důležitá a proč. A co konkrétně uděláte, aby se jí od vedení strany dostalo pomoci. Nemyslím verbálně, ale konečně zejména činy.

Pátá otázka směřuje k Andreji Babišovi. Nechci uvádět poněkud hloupý příměr o „společném loži", ale chci znát váš názor na tuto kontraverzní osobu. A to nejen s ohledem na jeho předlistopadovou minulost či pochyby o morálnosti jeho podnikání. Myslíte si, že je to čestný muž, který šel do politiky napravovat chyby bývalých politiků a politických stran. Nebo je to politický podnikatel, který za pomocí svého hnutí, získal další desítky miliard korun z veřejných rozpočtů. Ptám se proto, že i v politice by mělo jít o morálku a o pravdu. A nikoliv o lži, výmysly či dezinformace, takticky skrývané pomocí povedených PR projektů. Poslední otázka, která je každému kandidátovi jasná a právě proto ji pokládám. Jste si vědom, že vaše předsednictví bude limitováno řádným sjezdem strany v příštím roce.

Ano, možná, že se někomu tyto otázky zdají nedůležité či dokonce marginální, ale pro rozhodování o budoucím vývoji strany smysl mají. V ČSSD by nemělo jít pouze o posty, které by měly zavazovat, ale i o spoluodpovědnost za budoucnost České republiky. A pokud naše strana prosazuje solidaritu ve společnosti, proč ji často neprosazuje uvnitř sebe sama. Ale to je spíše otázka k vnitrostranické diskusi a k nastartování aktivity členské základny. Možná, že je důležitá i pro veřejnost, která oprávněně očekává, že její zájmy budeme hájit. A to na všech úrovních a všemi demokratickými prostředky tak, abychom získali ztracenou důvěru našich spoluobčanů. Bez ní totiž žádná politická strana nemůže prosazovat svoji politiku.