P. Kořenek: Vsetínská nemocnice

P. Kořenek: Vsetínská nemocnice

14.02.2018 Myslím, že jako člověk, který bojoval za obnovení mamografu na Vsetíně, který bojoval za porodní oddělení ve Vsetíně, když se hovořilo o jejich optimalizaci v republice a jako osoba, která několik let bojovala za novou internu a lepší podmínky lidí v nemocnici i jejich pacientů mám právo vyjádřit svůj nesouhlas se snahou opět snižovat význam této nemocnice.

Pokud předseda představenstva napíše tyto věty, tak vnímali byste, že nejsme ohroženi?

Vsetínská nemocnice a. s. - základní chirurgie a interna, diagnostika, plánované výkony, jednoduché akutní výkony, doléčovací, rehabilitační.

Pro Vás, kteří to nechápete se jedná o budoucí roli naší nemocnice. Vždy budu bojovat za naší nemocnici a rozhodně jsem proti vyvolávání nejistoty u personálu i obyvatel. Každý z nás může být jednou pacientem a není jisté, že nás stihnou dovést do Zlína nebo Uherského Hradiště.